Trang chủ Tin tức Tin công ty Tổng kết SXKD năm 2012 - DVTB

Tổng kết SXKD năm 2012 - DVTB

TỔNG KẾT SXKD NĂM 2013 CỦA NGÀNH DVTB NAM Á

Trong năm 2012, 1 năm đầy gian nan và khó khăn của ngành hàng hải trong và ngoài nước. Nhưng với tinh thần Đoàn kết, Quyết tâm thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Giám đốc điều hành giao. Toàn ngành DVTB đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu doanh thu giao phó là 185% (Doanh thu đạt: 12,3 tỷ). Sang năm 2013, Ngành DVTB được HĐQT và Giám đốc giao cho phải thực hiện hơn 15 tỷ / năm. Đây quả thực là một thử thách không nhỏ cho toàn thể CBCNV trong ngành DVTB, nhưng Chúng tôi sẽ toàn tâm toàn lực để thực hiện chỉ tiêu này.

Anh em trong ngành DVTB rất mong HĐQT và Lãnh đạo Công ty NAM A MARINE thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao để Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.

NGƯỜI VIẾT BÀI

Eng. Đào Duy Dũng

 

Tìm kiếm

Tin mới cập nhật

liên hệ trực tuyến

CE / DP Việt Anh - Chủ tịch HĐQT / Phó giám đốc

Phụ trách Tài Chính, Đầu tư phát triển và Tư vấn hàng hải

Mobile: 84 - 904 863 685

Email: sales@namamarine.vn

admin@namamarine.vn

MSc Minh Tuấn - Giám đốc điều hành.

Phụ trách Marketting, Kinh doanh và Nhân lực

Mobile:84 - 948 669 000

Email: sales@namamarine.vn

tuan.nguyen@namamarine.vn

MSc Hà Châu - Phó giám đốc

Phụ trách Dịch vụ tàu biển

Mobile:84 - 916 251 875

Eng. Đào Duy Dũng - Phó Trưởng P.DVTB

Mobile:84 - 977 182 382

Email: shipservice@namamarine.vn

Eng. Hoàng Văn Chung - Phó Trưởng Phòng NDT (Level 3)

Phụ trách dịch vụ NDT

Mobile:84 - 1266 490 929

Email: ndt@namamarine.vn

Eng. Nguyễn Trường Thịnh - Trưởng Phòng Quản lý TB

Phụ trách dịch vụ quản lý tàu

(Pháp chế, kỹ thuật, t.viên, khai thác)

Mobile:84 - 912 465 163

Email: shipmanagement@namamarine.vn

arar